Híreink

Rólunk

A TóOffice Közösségi Irodát a Tudásklaszter Nonprofit Kft hozta létre Európai Uniós támogatásból.

A RENATA – Regionális Női Atipikus Alkalmazások című projektünk célja volt, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők számára a munka és a családi élet összeegyeztetését elősegítő atipikus foglalkoztatási lehetőségeket feltáró és támogató programokat valósítsunk meg. Ennek érdekében párhuzamosan valósítottuk meg programjainkat a GYED-en, GYES-en lévő kismamák számára, valamint együttműködő munkáltatóink számára.

Projektünk a GYED-en, GYES-en lévő nők számára az alábbi képzéseket és szolgáltatásokat nyújtotta térítésmentesen:

  • személyes tudástérkép készítése
  • komplex, munkaerő-piaci re-integrációt segítő tréningek
  • közbeszerzési referens OKJ-s képzés
  • angol nyelvtanfolyam
  • virtuális asszisztens (egyedi fejlesztésű akkreditált program)
  • ismeret-aktualizáló és -bővítő távoktatási programok,

A munkáltatók számára speciális, az atipikus foglalkoztatási lehetőségeket feltáró munkakörelemző eszköz kifejlesztését, illetve proaktív családbarát vállalati politika kidolgozására alkalmas szoftvert valósítottunk meg.

Közösségi programok keretében karrier-coaching szolgálatot, vállalkozói műhelyt, Életvitál Klubfoglalkozásokat szerveztünk.

Projektünk eredményeinek, fejlesztéseinek hosszútávú fenntartását segíti a TóOffice Közösségi Iroda, ahol a projektben résztvevő személyek közül 3 fő foglalkoztatását vállaltuk.

 

Gubik Marianna

Mariann virtuális asszisztensként segíti a helyi szabadúszókat, és nagyot álmodni merő betelepülőket. Vele lehet egyeztetni szabad időpontokat, tárgyalófoglalást, ügyfelek fogadását.

 

Setényi Regina

Regina elsősorban az érdeklődő felnőttképzési intézmények számára tud segítséget nyújtani. Ismeri az oktatásszervezés gyakorlati lépéseit, megfelelő tájékoztató anyagok segítségével információt tud nyújtani az érdeklődőknek, naprakészen ügyel a felnőttképzési dokumentáció vezetésére. Átvételi nyilvántartja és megőrzi a szükséges anyagokat, felnőttképzési szerződéseket, haladási naplókat.

 

Tóth-Pataki Petra

Petra a rendezvények és a marketing zsonglőre. Naprakész a helyi média árlistáiból, ötleteket tud adni, hogy az adott vállalkozásnak hol érdemes hirdetni. Partnertalálkozóit, árubemutatóit vele érdemes szerveznie.

 

Asszisztenseink elérhetősége: tooffice@tooffice.hu

Telefon: +36 62 73 73 90; Mobil: +36 20 94 13 188

 

Tudásklaszter Nonprofit Kft.

Innováció a foglalkoztatásban

Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A társaság elsődleges célja a hátrányos helyzetű  társadalmi csoportok társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése. 

 

Szervezetünk fő tevékenységi területei

 

Munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációja, esélyegyenlőség

Szervezetünk elsődleges célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi- és munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése. Ennek érdekében képzési és egyéni támogató szolgáltatásokat nyújtunk a célcsoportjaink számára, valamint tanácsadással segítjük az önkormányzatokat, vállalkozásokat fejlődésük, valamint ezáltal a munkanélküliség csökkentése érdekében.

 

Képzések megvalósítása

Szervezetünk akkreditált felnőttképzési intézményként felnőttképzési programokat valósít meg, elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresők számára. Célunk továbbá a nonprofit szervezetek számára a projektek megvalósításához szükséges ismereteik bővítése, valamint a közreműködő munkatársak szakmai kompetenciájának fejlesztése.

 

Szociális gazdaság keretében nyújtandó szolgáltatások tervezése, népszerűsítése, megvalósítása

A nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, GYES-ről, Gyed-ről visszatérők, illetve az állandó ápolásra szoruló, idős, beteg szülőkkel foglalkozó személyek számára a munkavállalást számos sajátos tényező nehezíti. Szervezetünk célja, hogy minél több olyan kezdeményezés valósuljon meg, amely a munkából való távolmaradást kiváltja projektkeretek között működő szociális szolgáltatás beindításával.

 

Környezettudatos magatartás erősítése

Programjaink célja a társadalom környezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, értékrendjének a fenntartható fejlődés szempontjainak megfelelő formálása és az életminőség javítását szolgáló magatartásforma kialakításához való hozzájárulás. A környezettudatos nevelés központi gondolata a “környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása.

 

Elérhetőségünk:

Tudásklaszter Nonprofit Kft.
6723 Szeged, Debreceni utca 16/A
Tel/Fax: + 36 62 637 760
E-mail: info@tudasklaszter.hu

TóOffice Közösségi Iroda
3723 Szeged, Tó utca 4/B
Tel/Fax: + 36 62 73 73 90
Mobil: +36 20 94 13 188
E-mail: tooffice@tooffice.hu

Önfenntartó Vidékért Termelőiskola
Királyhegyes, Kis utca 28.